Rescue boat release hook GLOBAL DAVIT Type: HRN.28LT

950,00 

EN Rescue boat release hook GLOBAL DAVIT Type: HRN.28LT

SKU: M4-5100a Brand: GLOBAL DAVIT Category:

Description

LV Ppiemērots 1 punkta piekaramo laivu apstrādei ar drošu darba slodzi līdz 28kN. OFF-slodzes atbrīvošanas āķa tips atbilst jaunākajiem SOLAS/LSA prasību grozījumiem (IMO Circ. MSC.320(89)). Āķa izkārtojums ar piemērotu(-ām) važu(-ēm) ir pieejams standarta temperatūras diapazonam līdz -20°C, kā arī kā īpašs zemas temperatūras izkārtojums izmantošanai vides apstākļos līdz -40°C. Āķis ir pieejams ar MED apstiprinājumu, kā arī ar USCG apstiprinājuma sertifikātu.

EN Suitable for handling 1-point suspended boats with safe working load up to 28kN. The OFF-load release hook type meets the latest ammenments of the SOLAS/LSA requirements (IMO Circ. MSC.320(89)). The hook arrangement with the suitable shackle(s) is available for the standard temperature range down to -20°C but also as special low temperature arrangement for use in environmental conditions down to -40°C.* The hook is available with MED approval as well as with the USCG approval certificate.