FirePro Aerosol Extinguishing system, IMO

LV FirePro aerosola ugunsdzēšamā sistēma, IMO kuģiem

Brand: FIREPRO. Category: Tag:

Description

EN FirePro aerosol fire extinguishing system is intended for ships of any type, is designed as an alternative to any existing system, friendly to the environment, safe for people, economical, does not take up additional space for storing cylinders, does not damage electrical equipment when extinguished, MED certified. The control unit allows you to control the state and readiness for work of each generator, shows errors in case of damaged line or system power supply, you can connect smoke/heat/fire sensors to determine the state of the room, it is possible to receive the history of the system status. Aerosol generators have a long service life, they need to be changed only once every 15 years, which allows significant savings during its operation. No hydraulic tests are required as there are no compressed gas cylinders.

Application for:

 • Engine Rooms
 • Emergency Diesel Generator rooms
 • Paint storage rooms
 • Steering control rooms
 • Emergency Control Room
 • For other premises, including residential premises.

For the development of the project, please contact the representative of our company in order to receive a more suitable solution for you.

LV FirePro aerosola ugunsdzēsības sistēma ir domāta jebkura tipa kuģiem, ir izstrādāta kā alternatīva jebkurai līdz šim esošai sistēmai, draudzīga videi, droša cilvēkam, ekonomiski izdevīga, neaizņem papildus telpas balonu glabāšanai, dzēšot nebojā elektrisko aparatūru, MED sertificēta. Vadības bloks ļauj kontrolēt katra ģeneratora stāvokli un gatavību darbam, rāda kļūdas gadījumā ja ir bojāta līnija vai sistēmas barošana, var pieslēgt dūmu/siltuma/uguns sensorus telpas stāvokļa noteikšanai, ir iespēja saņemt sistēmas statusa vēsturi. Aerosola ģeneratoriem ir liels lietošanas termiņš, tos ir jāmaina tikai reizi 15 gados, kas ļauj būtiski ietaupīt tās ekspluatācijas laikā. Nav jāveic hidrauliskās pārbaudes, jo nav cilindru ar saspiesto gāzi.

Pielietošana:

 • Mašīntelpām
 • Avārijas dīzeļģeneratoru telpām
 • Krāsas uzglabāšanas telpām
 • Stūres vadības telpām
 • Centrālās vadības pults telpai
 • Citām telpām, tai skaitā dzīvojamām telpām.

Projekta izstrādei lūdzu sazināties ar mūsu uzņēmuma pārstāvi, lai saņemtu sev piemērotāku risinājumu.