FirePro Aerosol Extinguishing system for Costal vessels and Yachts

LV FirePro aerosola ugunsdzēšamā sistēma, mazgabarīta kuģiem un jahtām.

Brand: FIREPRO. Category: Tag:

Description

EN Very compact FirePro aerosol fire extinguishing system, which is intended for small-sized coastal vessels and yachts, the length of which does not exceed 24 meters. The system was developed as an alternative to any existing system, friendly to the environment, safe for people, economically beneficial, does not take up additional space for storage of cylinders, does not damage electrical equipment when extinguished. The control unit monitors the state of the generators, displays errors in case of a damaged line or system power supply, can connect smoke/heat/fire sensors to determine the state of the room, it is possible to set automatic extinguishing with a delay, or manual extinguishing mode. Aerosol generators have a long useful life, they need to be changed only once every 15 years, which allows significant savings during its operation. No hydraulic tests are required as there are no compressed gas cylinders. Up to 4 aerosol generators can be connected.

Application for:

  • Engine Rooms
  • Galleys
  • For other premises, including residential premises.

For the development of the project, please contact the representative of our company in order to receive a more suitable solution for you.

LV  Ļoti kompakta FirePro aerosola ugunsdzēsības sistēma, kura ir domāta mazgabarīta piekrastes kuģiem un jahtām, kuru garums nepārsniedz 24 metrus. Sistēma izstrādāta kā alternatīva jebkurai līdz šim esošai sistēmai, draudzīga videi, droša cilvēkam, ekonomiski izdevīga, neaizņem papildus telpas balonu glabāšanai, dzēšot nebojā elektrisko aparatūru. Vadības bloks kontrolē ģeneratoru stāvokli, rāda kļūdas gadījumā ja ir bojāta līnija vai sistēmas barošana, var pieslēgt dūmu/siltuma/uguns sensorus telpas stāvokļa noteikšanai, ir iespējams uzstādīt automātisko dzēšanu ar aizturi, vai manuālo dzēšanas režīmu. Aerosola ģeneratoriem ir liels lietošanas termiņš, tos ir jāmaina tikai reizi 15 gados, kas ļauj būtiski ietaupīt tās ekspluatācijas laikā. Nav jāveic hidrauliskās pārbaudes, jo nav cilindru ar saspiesto gāzi. Var saslēgt līdz 4 aerosola ģeneratoriem.

Pielietošana:

  • Mašīntelpām
  • Kambīzēm
  • Citām telpām, tai skaitā dzīvojamām telpām.

Projekta izstrādei lūdzu sazināties ar mūsu uzņēmuma pārstāvi, lai saņemtu sev piemērotāku risinājumu.