FirePro HERO Manual Aerosol Generator FP-1000M V2

330,00 

LV FirePro rokas aerosola generators HERO FP-1000M V2.

Brand: FIREPRO. IMPA/MPN: 11408 Category: Tag:

Description

Fire classesEN The FirePro HERO Manual Aerosol Generator is designed to assist trained personnel, firefighters, security personnel and police to respond quickly to mitigate the effects of a fire primarily to save lives and secondarily to protect property. These manually operated generators are currently adopted by national and private fire and rescue services worldwide as a vital part of a modern firefighting strategy. The FirePro HERO products are deployed in enclosed spaces where other suppression system may not be present, to suppress or even extinguish a fire. Suppressing a fire at its early stages will reduce the temperature inside the enclosure, allowing for the arrival of the fire brigade and rescue teams as well as for safe evacuation.

Features :

  • Manual activation with an 8-second delay.
  • Easy to use by trained personnel.
  • Light and compact design.
  • Environmentally friendly.
  • Protected volume: 27m3.

LV  FirePro HERO manuālais aerosola ģenerators ir paredzēts, lai palīdzētu apmācītiem cilvēkiem, ugunsdzēsējiem, drošības darbiniekiem un policijai ātri reaģēt, lai mazinātu ugunsgrēka sekas, galvenokārt, lai glābtu dzīvības un, otrkārt, aizsargātu īpašumu. Šos manuāli darbināmos ģeneratorus pašlaik izmanto valsts un privātie ugunsdzēsības un glābšanas dienesti visā pasaulē kā būtisku mūsdienu ugunsdzēsības stratēģijas sastāvdaļu. FirePro HERO produkti tiek izvietoti slēgtās telpās, kur var nebūt citu slāpēšanas sistēmu, lai apspiestu vai pat dzēstu uguni. Ugunsgrēka likvidēšana tā sākumposmā samazinās temperatūru slēgtā telpā, ļaujot ierasties ugunsdzēsēju brigādei un glābšanas vienībām, kā arī nodrošināt drošu evakuāciju.

Priekšrocības:

  • Manuāla aktivizēšana ar 8 sekunžu aizkavi.
  • Viegli lietojams apmācītam personālam.
  • Viegls un kompakts dizains.
  • Videi draudzīgs.
  • Aizsargjamā platība: 27m3.