FIREBOY-XINTEX Clean gas suppression system for Yachts

LV FIREBOY-XINTEX drošas gāzes ugunsdzēšamā sistēma jahtām.

Brand: FIREBOY-XINTEX Category: Tag:

Description

EN Garant Safety is the official representative of FIREBOY-XINTEX in Latvia and Lithuania and offers its customers to carry out system inspection and equipment repair and modernization. According to the manufacturer’s requirements, a gas cylinder must undergo a hydraulic test after the first 10 years, and every 5 years thereafter. We offer to buy cylinders with NOVEC gas filling, which we will deliver directly from the factory.

To receive an offer, please contact a representative of our company.

LV  Garant Safety ir FIREBOY-XINTEX oficiālais pārstāvis Latvijā un Lietuvā un piedāvā saviem klientiem veikt sistēmas inspekciju un aprīkojuma remontu un modernizāciju. Saskaņā ar ražotāja prasībām cilinram ar gāzi ir jāveic hidraulisko testu pēc pirmiem 10 gadiem, un pēc tam katrus 5 gadus. Mēs piedāvājam iegādāties balonus ar NOVEC gāzes uzpildījumu, kuru piegādāsim pa tiešo no rūpnīcas.

Lai saņemtu piedāvājumu lūdzu sazināties ar mūsu uzņēmuma pārstāvi.