CO2 Fire extinguisher 5kg SOLAS, MED

70,00 

LV CO2 ugunsdzēšamais aparāts 5kg SOLAS, MED

SKU: 6/1-CO2-05001 Category:

28 in stock

Description

EN The CO2 or Carbon Dioxide fire extinguishers are suitable to fight fires on live electrical installations on board shipping vessels. The extinguishers are manufactured from 5.5mm thick steel, shot blasted and polyester coated with a non rusting safety pin.

  • Class B fires – fires that involve flammable liquids, for example, paint, diesel, and petrol
  • Electrical fires where the electrical equipment is up to a maximum of 1000v

Deletion class: 89B

Manufacturer: Ningbo Kaixuan, Chin

LV CO2 jeb ogļskābās gāzes ugunsdzēšamie aparāti ir piemēroti ugunsgrēku dzēšanai kuģu elektriskajās instalācijās. Ugunsdzēšamie aparāti ir izgatavoti no 5.5 mm bieza tērauda, apstrādāti ar strūklu un poliestera pārklājumu ar nerūsējošu drošības gredzenu.

  • B klases ugunsgrēki – ugunsgrēki, kuros iesaistīti viegli uzliesmojoši šķidrumi, piemēram, krāsa, dīzeļdegviela un benzīns
  • Elektrības ugunsgrēki, kur elektroiekārtas maksimālais spriegums ir 1000v

Dzēšanas klase: 89B

Ražotājs: Ningbo Kaixuan, Ķina

The extinguishers are manufactured according to Marine Equipment Directive 2014/90/EU (MED) and EU Regulation 2018/773.

CO2 fiere extinguisher 5kg MED