Dry Powder Fire extinguisher 2kg SOLAS, MED

30,00 

LV Pulvera ugunsdzēšamais aparāts 2kg, SOLAS, MED

SKU: 206010000010 Category:

19 in stock

Description

EN Dry powder fire extinguishers recommended for multiple classes of fire. Based on a chemical powder that has the ability to transform into foam, once it is discharged, these fire extinguishers are very popular and very effective.

  • Class A fires – fires that involve flammable solids like textiles, paper, and wood
  • Class B fires – fires that involve flammable liquids, for example, paint, diesel, and petrol
  • Class C fires – fires that involve flammable gases, for instance, butane or methan

Extinguishing fires in live equipment up to 1000 V.

Deletion class: 13A 89B C

Manufacturer: OGNIOCHRON, Poland

LV Pulvera ugunsdzēšamie aparāti ieteicami vairākām uguns klasēm. Pamatojoties uz ķīmisko pulveri, kas spēj pārvērsties putās, pēc izvadīšanas šie ugunsdzēšamie aparāti ir ļoti populāri un ļoti efektīvi

  • A klases ugunsgrēki – ugunsgrēki, kuros iesaistītas viegli uzliesmojošas cietas vielas, piemēram, tekstilizstrādājumi, papīrs un koks
  • B klases ugunsgrēki – ugunsgrēki, kuros iesaistīti viegli uzliesmojoši šķidrumi, piemēram, krāsa, dīzeļdegviela un benzīns
  • C klases ugunsgrēki – ugunsgrēki, kuros iesaistītas uzliesmojošas gāzes, piemēram, butāns vai metāns

Dzēšot ugunsgrēkus iekārtās līdz 1000 V.

Dzēšanas klase: 13A 89B C

Ražotājs: OGNIOCHRON, Polija

In compliance with the Marine Equipment Directive 2014/90/EU,

OGNIOCHRON DP 12 tipe exam