Dry Powder Fire extinguisher 6kg SOLAS, MED

39,00 

LV Pulvera ugunsdzēšamais aparāts 6kg, ABC, SOLAS, MED

SKU: 206010000519 Category:

34 in stock

Description

EN Dry powder fire extinguishers recommended for multiple classes of fire. Based on a chemical powder that has the ability to transform into foam, once it is discharged, these fire extinguishers are very popular and very effective.

  • Class A fires – fires that involve flammable solids like textiles, paper, and wood
  • Class B fires – fires that involve flammable liquids, for example, paint, diesel, and petrol
  • Class C fires – fires that involve flammable gases, for instance, butane or methan

LV Pulvera ugunsdzēšamie aparāti ieteicami vairākām uguns klasēm. Pamatojoties uz ķīmisko pulveri, kas spēj pārvērsties putās, pēc izvadīšanas šie ugunsdzēšamie aparāti ir ļoti populāri un ļoti efektīvi.

  • A klases ugunsgrēki – ugunsgrēki, kuros iesaistītas viegli uzliesmojošas cietas vielas, piemēram, tekstilizstrādājumi, papīrs un koks
  • B klases ugunsgrēki – ugunsgrēki, kuros iesaistīti viegli uzliesmojoši šķidrumi, piemēram, krāsa, dīzeļdegviela un benzīns
  • C klases ugunsgrēki – ugunsgrēki, kuros iesaistītas uzliesmojošas gāzes, piemēram, butāns vai metāns

Specified Standards – EN 3-7:2004 + A1:2007, EN 3-8:2006 + AC:2007, EN 3-10:2009. In compliance with the Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and Regulation (EU) 2021/1158.

Ningbo DP 6 tipe exam