Excess Flow Valve for SCBA cylinder valve 200/300 BAR

12,50 

LV Pārmērīgas plūsmas vārsts SCBA cilindra vārstam 200/300 BAR

SKU: ELP20303 Category:

Description

EN Excess Flow Valve for SCBA cylinder valve 200/300 BAR

During operation it may happen, that a filled cylinder falls down and suddenly releases the entire cylinder content, either by an unintentional opening or a broken-off valve. This may lead to the cylinder flying around and thus causing damages to property and / or injury to persons in the worst case.

The installation of an Excess Flow Valve (EFV) can prevent such devastating effects. In case of a sudden release of the cylinder content, this safety device reduces the flow and thus prevents the cylinder from flying around – a simple and effective solution to protect lives!

DN 4 mm with sinterfilter K19-277.0-S1

  • brass
  • connection thread M8x0,75
  • internal diameter 4 mm
  • external diameter 11,7 mm
  • not suitable for diving purposes

LV Pārmērīgas plūsmas vārsts SCBA cilindra vārstam 200/300 BAR

 

Ekspluatācijas laikā var gadīties, ka piepildīts balons nokrīt un pēkšņi izlaiž visu balona saturu, nejauši atveroties vai nolūstot vārstam. Tas var novest pie tā, ka cilindrs var lidot apkārt un tādējādi izraisīt īpašuma bojājumus un/vai cilvēku ievainojumus sliktākajā gadījumā.

Pārmērīgas plūsmas vārsta (EFV) uzstādīšana var novērst šādas postošas sekas. Pēkšņas balona satura izlaišanas gadījumā šī drošības ierīce samazina plūsmu un tādējādi neļauj balonam lidot apkārt – vienkāršs un efektīvs risinājums dzīvību aizsardzībai!

DN 4 mm ar aglomerātu K19-277.0-S1

  • misiņš
  • savienojuma vītne M8x0,75
  • iekšējais diametrs 4 mm
  • ārējais diametrs 11,7 mm
  • nav piemērots niršanai