Emergency Escape Breathing Device (EEBD) OCENCO M-20.2 MED

750,00 

LV Pāšglābējs OCENCO M-20.2 MED

SKU: 1008018 Category:

2 in stock

Description

EN The M-20.2 is a self-contained, closed-circuit breathing apparatus. The compressed oxygen delivery system activates automatically when the device is removed from the clear case. The demand regulator allows the user to inhale immediately from the device when donned and provides up to 100 liters of oxygen flow during high work rates. The clear case allows the crewmember to quickly visually assess the operational readiness of the device. The M-20.2 can be either belt-worn or stored and is used in multiple markets to protect the user during escape from toxic, or oxygen-deficient atmospheres.

LV M-20.2 ir autonoms, slēgtas ķēdes elpošanas aparāts. Saspiestā skābekļa padeves sistēma aktivizējas automātiski, kad ierīce tiek izņemta no caurspīdīgā korpusa. Pieprasījuma regulators ļauj lietotājam nekavējoties ieelpot no ierīces, kad tas ir uzvilkts, un nodrošina līdz pat 100 litriem skābekļa plūsmu liela darba ātruma laikā. Caurspīdīgais korpuss ļauj apkalpes loceklim ātri vizuāli novērtēt ierīces darbības gatavību. M-20.2 var nēsāt pie jostas vai uzglabāt, un to izmanto vairākos tirgos, lai aizsargātu lietotāju, izkļūt no toksiskas vai skābekļa deficīta atmosfēras.