Emergency escape breathing device YIBEI YB15

190,00 

LV Avārijas evakuācija elpošanas aparāts YIBEI YB15

SKU: 2000000073385 Category:

4 in stock

Description

EN The YB15 EEBD is an escape breathing apparatus which provides a constant supply of air for rapid escape from hazardous industrial and marine environments. The EEBD is available in durations of 15 minutes in high visibility PVC or blue anti-static polyurethane materials.

LV YB15 EEBD ir evakuācijas elpošanas aparāts, kas nodrošina pastāvīgu gaisa padevi, lai ātri izkļūtu no bīstamas rūpnieciskās un jūras vides. EEBD ir pieejams 15 minūšu garumā no augstas redzamības PVC vai zilā antistatiskā poliuretāna materiāla.