Emergency evacuation Breathing device ESCAPE-15

250,00 

LV Avārijas evakuācija elpošanas aparāts ESCAPE-15

SKU: 70321 Brand: LALIZAS Category:

9 in stock

Description

EN ALIZAS Emergency Escape Breathing Device (EEBD) ESCAPE-15

  • 15 min. steady air-flow with sufficient air-delivery rate;
  • Durable and reliable construction with low maintenance, flame resistant;
  • Easy to refill cylinder (no adaptor required);
  • Working temperature range: -10oC to 65oC.

LV LALIZAS avārijas evakuācijas elpošanas ierīce (EEBD) ESCAPE-15

  • 15 min. vienmērīga gaisa plūsma ar pietiekamu gaisa padeves ātrumu;
  • Izturīga un uzticama konstrukcija ar zemu apkopi, ugunsizturīgs;
  • Viegli uzpildāms cilindrs (nav nepieciešams adapteris);
  • Darba temperatūras diapazons: -10oC līdz 65oC.