Fireman Belt

68,00 

LV Ugunsdzēsēju josta

SKU: 74583 Category:

9 in stock

Description

EN Fireman work positioning belt suitable for a user, including holding tools and equipment, with a weight up to 140kg.
The Fireman belt is intended to prevent the user from a free fall, by connecting the user to an anchor point or to a structure, with the lanyard encircled, and thus supporting the user in tension. Size: M-XL/ Waistline circumference: 85-120 cm.

LV Ugunsdzēsēju darba pozicionēšanas josta, kas piemērota rīkus un aprīkojumu turēšanai ar svaru līdz 140 kg. Drošības josta ir paredzēta, lai novērstu lietotāja brīvu kritienu, savienojot lietotāju ar enkura punktu vai konstrukciju, aptverot auklu un tādējādi atbalstot lietotāju spriegojumā. Izmērs: M-XL/ Vidukļa apkārtmērs: 85-120 cm.