Lifejacket LED flashing light Safelite IV Big

16,00 

LV Glābšanas vestes LED mirgojoša gaisma Safelite IV liela

SKU: 72348 Categories: ,

292 in stock

Description

EN Lifejacket LED flashing light Safelite IV is water-activated LED flashlight technology. Extra powerful LED light: Offers lower consumption, longer life and operates automatically when it comes in contact with water. ON-OFF button operation: To turn it ON-OFF when out of water. Universal size clamp: Fits & locks easily in two moves with every 20 – 50 mm lifejacket belt, providing security & stability against sudden moves of panic. Lithium battery: Ensures 5 year lifetime and more than 8 hours of continuous operation. Better performance in extreme weather temperatures.

Size: 26mm x 50.5mm

LV Glābšanas vestes LED mirgojoša gaisma Safelite IV ar ūdeni aktivizējama LED zibspuldzes tehnoloģija. Īpaši jaudīga LED gaisma: piedāvā mazāku patēriņu, ilgāku kalpošanas laiku un darbojas automātiski, kad nonāk saskarē ar ūdeni. IESLĒGŠANAS-IZSLĒGŠANAS pogas darbība: lai to IESLĒGT-IZSLĒGT, kad tas ir ārpus ūdens. Universāla izmēra skava: viegli pieguļ un nofiksējas divās kustībās ar katru 20–50 mm glābšanas vestes jostu, nodrošinot drošību un stabilitāti pret pēkšņām panikas kustībām. Lītija akumulators: nodrošina 5 gadu kalpošanas laiku un vairāk nekā 8 stundu nepārtrauktu darbību. Labāka veiktspēja ekstremālos laikapstākļos.

Izmērs: 26mm x 50.5mm