Dräger X-plore® Rd40 face mask filter

23,00 

LV Dräger X-plore® Rd40 sejas maskas filtrs

SKU: PP85-0005 Brand: DRAGER Category:

Description

EN Dräger X-plore® Rd40 face mask filter (face mask you can buy here)

 • Respirator filter Rd40
  -​standard thread connection Rd40 according to EN 148-1
  -robust aluminium housing
  -to be used with half and full face masks with standard thread connection Rd40 according to EN 148-1
 • Broad filter range
  -The X-plore Rd40 filter series offers various filter types for major applications and protects against many hazardous substances – from phosphine to tear gas to particulates.
 • Long life
  -The gas filters and combination filters have a shelf-life of 6 years and the particle filters a shelf life of 12 years from date of manufacture.
 • Resealable individual packaging
  -The filters are packed individually to ensure optimum protection of the unused filter. For storage, the packaging is resealable.
 • Aluminum housing
  -The aluminum housing ensures that any damage to the filter is easily detected, therefore providing extra security.
 • Rd40 thread connection
  -The filters are suitable for use with half and full face masks with standard thread connection Rd40 according to EN 148-1.

LV Dräger X-plore® Rd40 sejas maskas filtrs (sejas masku var iegādāties šeit)

 • Respiratora filtrs Rd40
  -​standarta vītnes savienojums Rd40 saskaņā ar EN 148-1
  -izturīgs alumīnija korpuss
  – lietojams ar pusmaskām un pilnām sejas maskām ar standarta vītnes savienojumu Rd40 saskaņā ar EN 148-1
 • Plašs filtru diapazons
  -X-plore Rd40 filtru sērija piedāvā dažādus filtru veidus galvenajiem lietojumiem un aizsargā pret daudzām bīstamām vielām – no fosfīna līdz asaru gāzei un daļiņām.
 • Gara dzīve
  -Gāzes filtru un kombinēto filtru glabāšanas laiks ir 6 gadi, bet daļiņu filtru glabāšanas laiks ir 12 gadi no izgatavošanas datuma.
 • Atkārtoti noslēdzams individuālais iepakojums
  – Filtri ir iepakoti atsevišķi, lai nodrošinātu optimālu neizmantotā filtra aizsardzību. Uzglabāšanai iepakojums ir atkārtoti noslēdzams.
 • Alumīnija korpuss
  -Alumīnija korpuss nodrošina, ka jebkurš filtra bojājums ir viegli pamanāms, tādējādi nodrošinot papildu drošību.
 • Rd40 vītnes savienojums
  – Filtri ir piemēroti lietošanai ar pusmaskām un pilnām sejas maskām ar standarta vītnes savienojumu Rd40 saskaņā ar EN 148-1.