Fire-safety plan tube

30,00 

LV Ugunsdrošības plāna konteiners

SKU: 1025105 Category:

9 in stock

Description

EN Suitable for standard fire plan and safety plan sizes. Waterproof. Clear labelling for identification.

LV Piemērots standarta ugunsdzēsības plānu un drošības plānu izmēriem. Ūdensizturīgs. Skaidrs marķējums identifikācijai