Safety Line Life-Link, double, elastic

35,00 

LV Drošības līnija dubulta, elastīga

SKU: 71150 Category:

5 in stock

Description

EN The LifeLink Safety Lines is L 100-180cm are available in single, double, double elastic and triple hook configurations and are all approved per ISO 12401. Their double action hook design prevents accidental opening whilst still offering superb single handed operation.

LV Drošības līnijas L 100-180cm ir pieejamas viena, dubulta, dubulta elastīga un trīskārša āķa konfigurācijās, un tās visas ir apstiprinātas saskaņā ar ISO 12401. To dubultās darbības āķa konstrukcija neļauj nejauši atvērt vienlaikus piedāvājot lielisku vienas rokas operāciju.