Thermal Protective Aid

15,00 

LV Termiskās aizsardzības palīglīdzeklis

SKU: 208020000057 Category:

10 in stock

Description

EN Thermal Protective Aid protects the wearer from wind, cold and hypothermia, which may be caused by prolonged exposure in life raft and rescue boats. The low thermal conductivity of aluminium reduces both the convective and evaporative heat loss from the wearer’s body and preserves stable temperature. Available in one size, in silver colour.

LV Termiskās aizsardzības palīglīdzeklis aizsargā lietotāju pret vēju, aukstumu un hipotermijas, ko var izraisīt ilgstoša iedarbība uz glābšanas plostu un glābšanas laivām. Alumīnija zemā siltumvadītspēja samazina gan konvekcijas, gan iztvaikošanas siltuma zudumus no lietotāja ķermeņa un saglabā stabilu temperatūru. Pieejams vienā izmērā, sudraba krāsā.