Rocket for Linethrower, COMET

150,00 

LV Izmanto, lai šķērsotu līniju no kuģa uz kuģi, no kuģa uz krastu vai glābšanas dienesti. Var izmantot, lai nodotu līniju peldētājam grūtībās vai pāri upēm vai gravām.

EN Used to pass a line from ship to ship, ship to shore or by rescue services. Can be used to pass a line to a swimmer in difficulties or across rivers or ravines.

SKU: 1002371 Category:

3 in stock

Description

EN Uses in the linethrower as a part that can be replaced by replacing the entire device.

LV Izmantojama liņmetējā, kā detaļa, kuru var nomainīt, neveicot visas ierīces nomaiņu.