Light and smoke signal (MOB) IKAROS

330,00 

LV Dūmu gaismas boja Ikaros

SKU: 209040000036 Brand: IKAROS Category:

22 in stock

Description

EN Light and smoke signal or Man overboard (MOB) IKAROS should be attached behind or to the side of a lifebuoy at a minimum of five meters above the water line. When the lifebuoy is thrown overboard, the Light and smoke signal MOB is pulled with it and automatically emits light and smoke to attract attention to the person in the water.

LV Dūmu gaismas bojam jeb signāls cilvēks aiz borta Ikaros jābūt piestiprinātam glābšanas riņķa aizmugurē vai sānos vismaz piecus metrus virs ūdeni. Kad glābšanas riņķis tiek izmests pāri bortam, dūmu gaismas boja tiek vilkts līdzi un automātiski izstaro gaismu un dūmus, lai pievērstu uzmanību cilvēkam ūdenī.