Line Thrower IKAROS

285,00 

LV Līnijmetējs  IKAROS

SKU: 209050000026 Brand: IKAROS Category:

57 in stock

Description

EN The IKAROS line thrower is used for casting a pilot line for cables and ropes in rescue operations at sea. It can be used between ships, from shore to ship or ship to shore, and for rescuing personnel. The IKAROS line thrower is a robust device with a solid fuel rocket and 300 meters of line. The IKAROS line thrower is approved globally and meets the latest SOLAS 74/96 regulations.

LV Līnijmetējs  IKAROS tiek izmantots loča mešanai līnija kabeļiem un virvēm glābšanas darbos jūrā. To var izmantot starp kuģiem, no krasta uz kuģi vai no
kuģa uz krastu un personāla glābšanai. IKAROS Līnijmetējs ir izturīga ierīce ar
raķeti un 300 metru līniju. IKAROS Līnijmetējs ir apstiprināts visā pasaulē un atbilst jaunākajiem SOLAS 74/96 noteikumiem.